VDS, spol. s.r.o.
              Dělnická 411/29
              708 00  Ostrava - Poruba
              e-mail: VDSstavby@seznam.cz

            

IČO : 451 94 980

DIČ : CZ45194980

 

Ředitel společnosti:                                

Marek Dawid , tel.: 774 522 071

Jednatelka společnosti:

Kateřina Dawidová

 

Obchodní zástupce:

Vratislav Špetík, tel.: 605 354 161

 

VDS, spol. s.r.o. je vedena Krajským obchodním soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 2975

Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a 9001:2001